MLINENI RAVNI BAR

  • MILLED FLATS

    MLINENI STANOVI

    PRIMJENA: Mljevena ravna šipka koja se koristi za bušenje kalupa, noževa, kalupa na vijke, kalupa prema Kini. Prednost: Ova serija proizvoda smanjuje proizvodne troškove i poboljšava efikasnost proizvođača