Zapošljavanje

Regrutovanje talenata

Trenutno tražimo iskusne predstavnike prodaje sa provizijom da bi plasirali naše proizvode i usluge; sve teritorije dostupne u cijelom globlu. Pozdravljamo mlinske direktne upite. Zainteresirane strane molimo da nas kontaktiraju na  histar@yshistar.com

04
03
01